Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku , Nr 133, poz. 883 z późń. zm. ) jest firma Mill-Yon. z siedzibą w Warszawie, przy al. Szucha 3 lok. 3 , 00-001 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia z bazy.
Mill-Yon